Reti PDF Print Epost
Bidrag av Lars Karlsson   
1 november 2006

En vanlig och felaktig uppfattning om Reti är att det är en öppning som man kan spela för att undvika teori. I själva verket är en av de viktigaste indigrienserna i Reti att kunna länka in ställningar i närliggande öppningar som Antagen Damgambit, Avböjd Damgambit och Katalanskt. Samtidigt måste utövaren av Reti vara väl insatt i en mängd svåra ställningstyper med djupa positionella frågor.

ImageDen amerikanske korrespondensspelaren, schackläraren och presidenten för ChessBase USA, Don Maddox, har nyligen gett ut en ambitiös CD-skiva om Reti. Med drygt 32 000 partier, varav 1 000 kommenterade, försöker Maddox vägleda läsaren till en insikt i Reti. CD-skivan är uppbyggd som en bok och det som irriterar mig lite är att ChessBase borde utnyttja möjligheterna att göra en CD-skiva mer underhållande.

Maddox börjar med att presentera sig själv. Genom att klicka på en ikon kan man också höra honom berätta om Reti, sig själv och intressanta visdomsord. Denna finess följer hela CD-skivan.

Skivan är uppdelad i fem olika sektioner plus ett träningsavsnitt där läsaren får möjlighet att testa sina kunskaper.

Avdelning 1 innehåller en introduktion om Reti. Maddox tar upp typställningar samt öppningsnycklar. Vissa av dessa nycklar har alltför få partier i slutskedet. Men som översikt fungerar de utmärkt. Intressant är att även Volgagambit i förhand tas upp som en öppningsnyckel. En spelare som har Volgagambit på sin öppningsrepertoar kan här få en intressant infallsvinkel. Tänk att få spela Volga med ett extra tempo….

Avdelning 2, "De grundläggande principerna i Reti", är tyvärr alltför ytlig. Maddox behandlar frågan om när vit skall spela d4 eller när han skall spela cxd5. Det är naturligtvis mycket svårt att få överblick om denna fråga och några generella svar finns inte. Maddox har sex kommenterade partier som avslutning på kapitlet.

Avdelning 3 handlar om avancerad Reti i praktiken. Även här tar Maddox upp stora frågor men ger tyvärr inte alltid alltför tydliga svar. Samtidigt avundas jag honom inte då det är närmast omöjligt att få en total överblick av Retis alla möjligheter.

Avdelning 4 tycker jag är mest spännande. Den handlar om när vit skall länka över spelet till närliggande öppningar. Klokt nog ligger öppningsnycklar till Antagen Damgambit, Avböjd Damgambit och Katalanskt i denna avdelning.

Avdelning 5 är en presentation av upphovsmannen Richard Reti. Avdelningen slutar med tre kommenterade samt 49 okommenterade partier av Reti.

CD-skivan innehåller också en träningsdatabas med 79 partier. Trevligt, men tråkigt nog fortsätter ChessBase med att använda samma typ av databas som chessbase-light-versionen haft i flera år. ChessBase borde här tänka om och skapa ett mer läsarvänligt program. De som löser schackproblem borde mer direkt kunna följa sin framgång eller motgång via ett rankingdiagram. Ett relativt enkelt sätt är att läsaren får skriva in en förmodad ranking. Efter varje rätt eller fel lösning korrigeras rankingen.

Don Maddox har gjort ett bra arbete med denna skiva. Visserligen saknar jag ibland att han inte tar upp vissa ställningstyper. Skivan är emellertid ett bra komplement till egna studier om Reti. Tråkigt nog så tycks ChessBase rulla på något steorotypt med vissa program. Träningsavsnittet är ett typexempel. Skivan är emellertid klart godkänd och rekommenderas till dem som vill börja sätta sig in i hemligheterna i den svårbehandlade men spännande öppningen Reti.

Senast uppdaterad ( 10 november 2006 )