Om sajten PDF Print Epost

De recensioner som återges här består av recensioner som varit publicerade i tidskriften Schacknytt, och sådana som är avsedda att publiceras där. För närvarande innehåller sajten 62 artiklar om sammanlagt 75 böcker.

De redan publicerade artiklarna har överförts från de originalfiler som skickats från respektive författare, och det betyder att korrigeringar som gjorts vid slutediteringen inte kommit med; den version som publicerats här kan sålunda skilja sig från den som kom att publiceras. Vi har naturligtvis möjlighet att korrigera sådant i efterhand, och en författare kan också lägga till ny text om han tycker att hans omdöme om boken behöver revideras.

Ett allvarligare ingrepp är att vissa artiklar har blivit »sönderklippta» av den anledningen att de i artikeln ingående böckerna hamnar i skilda kategorier; i de flesta fall har det gått att dela upp artikeln ganska väl i fristående delar, men för tillfället finns det flera artiklar där det är uppenbart att saxen varit framme. Jag hoppas att vi kan rätta till det så småningom.

Sajten är byggd med version 4.6 av Mambo, ett av de mest kända »innehållshanteringssystemen» med öppen källkod. Tyvärr har den här versionen ett par ganska väl synliga buggar som förhoppningsvis ska vara avlägsnade i nästa version. Den som är lättast att se är att delar av språkmodulen inte fungerar som den ska, och därför är vissa ord och uttryck tills vidare på engelska. Den andra syns först då man skaffar sig ett konto och loggar in, och innebär att ett menyalternativ är synligt för alla inloggade användare fast det bara borde bara synligt för vissa, nämligen artikelskribenter. Det går dock inte att skriva en artikel om man inte tillhör den utvalda skaran, så buggen är mer av kosmetisk karaktär.

Vem som helst kan ha åsikter om en bok, CD eller DVD, men för att kunna kommentera måste man först registrera sig. Anledningen till det är dels att det är trevligt att se vem det är som har åsikter om boken, och dels för att motverka det allt större problemet med »spamrobotar», som vandrar runt internet och lägger till irrelevanta kommentarer på alla ställen den kan komma åt.

Bo Sjögren, redaktör