Albins motgambit PDF Print Epost
Bidrag av Robert Ericsson   
1 november 2006

När jag deltog i ett av mina första KM i Linköpings ASS, närmare bestämt 1983, fick jag i ett av mina vitpartier möta en motståndare som tydligen hade tänkt sig att blåsa mig av brädet illa kvickt. Hans fräcka öppningsval 1. d4 d5 2. c4 e5!? hade jag aldrig tidigare mött, så det blev till att börja tänka själv redan från drag tre. Vårt parti fortsatte med 3. dxe5 d4 4. Sf3 Sc6 och efter mitt 5. e4 hade vi redan lämnat huvudfåran vad gällde teorin för Albins motgambit.

ImageAllt sedan ovanstående parti har jag fascinerats av svarts djärva gambitspel i Albins motgambit. Inte för att jag tror att gambiten i sig är sund, men mer beroende på att vitspelarna mot sin vilja slängs in i ställningar som mer lystrar till taktiska element än långsiktiga positionella planer. Det var därför med stort intresse som jag tog mig an Luc Henris’ CD ”Albin Countergambit”.

Henris, en belgisk FM, har gjort ett strålande jobb med denna CD. Han deklarerar redan från start att Albins motgambit kanske inte är den sundaste av öppningar, utan att den snarare ska införlivas i öppningsarsenalen som ett överraskningsvapen mot en lämplig motståndare.

Själv kan jag se mig prova öppningen utan större betänkligheter i blixt och snabbschack. Till priset av en futtig bonde ändrar svart karaktär på spelet redan från drag två, därefter är det den spelare som är mest kreativ och som förstår öppningens faror och möjligheter som går segrande ur striden. Det låter som ett bra motmedel mot potentiella gnetspelare!

Innehållet på CD:n är logiskt uppbyggt. Först får vi ta del av fyra introduktionstexter. Ett kortare förord följs av bakomliggande historia till öppningen inklusive en presentation av Adolf Albin själv. Därefter ges en övergripande introduktion till öppningen där vits och svarts vanligaste uppställningar och planer presenteras i punktform. Redan i detta skede har läsaren tillräckligt mycket kött på benen för att vilja slänga sig ut på valfri schackserver för att få prova på öppningen!

Introduktionstexterna avslutas med att det kommande studiematerialet listas i en innehållsförteckning. Här presenteras de 25 kapitlen med diagram och en kortare text där det klart och tydligt framgår vad som kommer att behandlas i respektive kapitel. Från innehållsförteckningen finns det även länkar till respektive kapitel där idéerna för vit och svart presenteras mer grundligt. Varje kapitel innehåller även små databaser med illustrativa partier, varav några är välkommenterade.

Att Henris är väl förtrogen med Albins motgambit märks tydligt i hur han har presenterat de 25 kapitlen. De följer alla en tydlig röd tråd och som läsare känner jag verkligen att jag hela tiden får ny kunskap som följer logiskt av de tidigare genomgångna kapitlen. Det är inga tvära kast utan allt hänger ihop väldigt naturligt och bra vilket är ett gott tecken.

CD:n innehåller en träningsdatabas med 28 speciellt utvalda partier. Dessa partier illustrerar dels de vanligaste idéerna för vit och svart, dels de vanligaste taktiska motiven i öppningen för båda sidor. I nitton av partierna tar du dig an svarts uppgift och i de övriga nio partierna gäller det att som vitspelare hålla tungan rätt i mun.

Träningsdatabasen är konstruerad så att du får lösa uppgifterna under tidspress och du erhåller därefter poäng efter hur pass snabbt du löser respektive problem. Tyvärr funkar inte detta riktigt klockrent vare sig om du använder Chessbase 8 eller den medföljande Chessbase Reader.

Om du använder Chessbase 8 måste du t.ex. se till att ”Training questions” är aktiverat under menyn ”Game”. Därefter stegar du dig med hjälp av piltangenterna fram i partiet till varje träningsfråga. När du har löst alla frågorna i ett träningsparti går du vidare till nästa parti genom att trycka på pilen för ”Next game” i CB 8. Om du använder Chessbase Reader fungerar det på ett snarlikt sätt. Prova dig fram så kommer du säkert på hur du ska göra!

Hur ska man då ta sig an denna CD? Jag skulle faktiskt föreslå att du börjar med att ge dig på träningsdatabasen. Där får du en snabb inblick i idéer och taktiska hot för vit respektive svart. Som du kommer att märka fungerar vissa idéer mer eller mindre bra beroende på hur motståndarsidan har ställt upp sig.

Först därefter är det läge att börja gå igenom de 25 kapitlen för att få en djupare förståelse för idéer och motidéer. Detta kan du sedan koppla ihop med vad du tidigare har sett i träningsdatabasen. Det borde nu vara enklare för dig att både se och förstå de små nyansskillnaderna med olika uppställningar och dragföljder!

Förutom allt detta finns även en databas med över 3600 partier med Albins motgambit. Flera av dessa är rikligt kommenterade, bland annat 95 stycken av Henris själv.

Om du vill testa dina färdigheter i öppningen i praktiskt spel kan du använda den specialgjorda öppningsboken ”Albin Tree”. Öppna denna bok i t.ex. Fritz och du har fått en motståndare som enbart kommer att spela Albins motgambit mot dig. Det här är ett ypperligt sätt att testa att du verkligen har förstått öppningens nyansskillnader (på gott och ont får väl tilläggas med tanke på att Fritz är skoningslös när man som jag går fel titt som tätt).

Henris’ CD om Albins motgambit rekommenderas varmt till den som vill införliva en rolig öppning i sin öppningsarsenal.

Senast uppdaterad ( 27 oktober 2006 )