Decision-Making at the Chessboard PDF Print Epost
Bidrag av Lars Falk   
1 november 2006

ImageDe tragiska erfarenheterna från första världskrigen fick politiker och militärer att inse det är skillnad på att fatta beslut i lugn och ro och att handla snabbt och rätt i verkligheten. Man började studera konsten att fatta beslut på bristfälligt underlag och skapade så småningom en ny akademisk disciplin - beslutsteori.

Problemen var redan väl bekanta för schackspelarna. Man spelar både mot brädet och de föreställningar som man bär med sig i huvudet. De stora mästarna har en märklig förmåga att tänka djupt och samtidigt fatta praktiska beslut. Titeln på Eingorns bok lovar gott, men den lever inte riktigt upp till förväntningarna. Beslutsprocessen studeras inte systematiskt utan Eingorn använder olika partier – mest sina egna – för att illustrera hur moderna spelare bär sig åt för att vinna mot motståndare som kan teorin lika bra som de själva.

Eingorn ger många belysande exempel från skiktet närmast under världseliten men presenterar ingen lösning på problemet. Roligast blir det när han i det avslutande kapitlet ”Mindswap” visar hur kända exempel ur läroböckerna kan förvrida bedömningen av ställningar på brädet. Det visar tydligt vilka skenbilder som bestämmer våra beslut.

Det känns naturligt att jämföra Eingorns bok med Jacob Aagaards ”Excelling at Chess”. Böckerna har samma mål, men Aagaard visar tydligare vad läsarna kan göra för att bli bättre spelare. Aagaards exempel är dessutom bättre. Eingorns partier illustrerar bara delvis vad han talar om, men å andra sidan är de hans egna. Han känner till alla omständigheter och vissa kommentarer är verkligt djupa. Partierna böljar fram och tillbaka under en skenbart lugn yta, allt eftersom spelarna ändrar uppfattning om ställningen. Det bästa sättet att använda boken är nog att låta ett lag dela ut ställningar och sedan diskutera några exempel. Det gäller särskilt de övningar som avslutar boken.

Senast uppdaterad ( 27 oktober 2006 )