Learn Chess Tactics PDF Print Epost
Bidrag av Lars Falk   
1 november 2006
ImageFör några år sedan skrev John Nunn en bok som väckte min livliga beundran, Understanding Chess Move by Move (Gambit 2001). Den påstods vara en nybörjarbok, men är i själva verket så djup och insiktsfull att den passar bra för avancerade spelare. Ur denna synpunkt är Learn Chess Tactics en bok där John Nunn slösar bort sina talanger. Boken handlar om grundläggande schacktaktik och innehållet är varken bättre eller sämre än i andra läroböcker. Här finns de vanliga kapitlen om gafflar, avdragshot, fängslingar, o s v. En serie övningsexempel avslutar varje avsnitt. Exemplen är väl valda, men ger inte utrymme för de analyser som gör Nunn till en intressant författare.
Senast uppdaterad ( 27 oktober 2006 )