Fianchetto mot fianchetto PDF Print Epost
Bidrag av Pavel Lacko   
1 november 2006

Fianchettovarianten g3 och Lg2 mot kungsindiskt har aldrig stått i centrum för den teoretiska debatten på samma sätt som den klassiska varianten eller Sämisch (på 60- och 70-talen). Ändå har den i alla tider haft sina trogna anhängare. Vit behåller en slags symmetri med lite mer terräng och svart får sällan till det motspel i form av kungsangrepp som många kungsindiska spelare drömmer om. Perfekt för vitspelare som nöjer sig med att drömma om ett visst positionellt tryck.

Svart kan ju i stället för d6 spela d5 och då har vi plötsligt en ställning där båda parter försöker spela Grünfeld! Inte heller här har svart några egentliga problem i teorin men får ofta jobba för en mer eller mindre tråkig utjämning i stället för det friska kontringsspel som Grünfeldspelarna gillar.

ImageDessa spelsätt hänger alltså ihop och behandlas båda i King’s Indian & Grünfeld: Fianchetto Lines av Lasha Janjgava utgiven av engelska Gambit Publications. Men boken är inte skriven ur vits synpunkt. Den är lika användbar för svartspelare som vill hitta ett lämpligt motgift mot vits fianchetto.

Varje kapitel startar med en kort beskrivning av idéerna och även på kritiska ställen i varianterna finns ofta verbala förklaringar. Totalt sett är dock mängden text begränsad, så boken fungerar nog bäst för den som redan har en viss förståelse för ställningstyperna och vill använda den som referensverk och idégivare. Mängden material i form av partiexempel - färska till 2002 - är desto mer imponerande.

Boken utgår från ställningen efter 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 och behandlar även varianterna efter 4.- c5 5.Sf3 som man ju annars skulle kunna kalla engelskt. Det är en trevlig överraskning, särskilt som behandlingen av den viktiga ställningen efter 5.- cxd4 6.Sxd4 Sc6 är mycket bra. Däremot ingår inte 5.d5 som leder till någon slags Benoni.

Janjgava’s bedömningar är väl underbyggda och det är därför intressant att filosofera lite kring de olika varianterna. Det frapperande är hur väl gamla sanningar sedan 20-30 år står sig. Man har bara grävt lite djupare och fått modernare partiexempel.

I kungsindiskt väljer svart (efter 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 d6 5.Sf3 0-0 6.0-0) i huvudsak mellan 6.- Sc6 och 6.- Sbd7. Efter 6.- Sc6 7.Sc3 är drag som 7.- e5 och 7.- Lf5 spelbara men inte tillräckliga till utjämning. Däremot står sig 7.- a6 utmärkt. 8.h3 och 8.b3 är lite för tama och i den klassiska varianten som börjar med 8.d5 Sa5 9.Sd2 c5 verkar svart kunna hålla balansen, om än med viss möda.

Det är lite svårare efter 6.- Sbd7. I huvudvarianten 7.Sc3 e5 8.e4 c6 9.h3 tycks svart visserligen ha goda chanser till utjämning efter 9.- Db6. Men läser man boken noggrant så hittar man en annan lovande möjlighet för vit. Så det blir ofta en liten vit positionell fördel mot svarta chanser till härliga kungsindiska kontringar. En smaksak alltså.

I Grünfeld kan svart befästa d5-bonden med c6 eller vara beredd att slå tillbaka på d5 med springaren. Det förstnämnda är mycket säkert men ger svart små möjligheter att spela på vinst. Det andra är lite mer obalanserat, å andra sidan är det inte helt klart om svart i slutändan har utjämning.

Sammanfattningsvis - en utmärkt bok för både vit och svart. Som vanligt hos Gambit håller den genomgående en hög klass även vad gäller layout och korrekturläsning. Ett givet köp för den som är intresserad av dessa öppningar.

Senast uppdaterad ( 9 november 2006 )