Kungsindisk attack PDF Print Epost
Bidrag av Bo Sjögren   
1 november 2006

ImageDon Maddox, som också producerat CD:n Reti (recencerad av Lars Karlsson i Schacknytt 6/2001), har använt ett annorlunda grepp för att belysa ideerna i King's Indian Attack. Huvuddelen av den teoretiska delen består av en sekvens av diagram, där bara den ena sidan gjort drag, till exempel så här:

Image

Till diagrammet, som är det sista i den avdelning som heter "vita strukturer", hör följande text: "17.Dd2. Förbereder Lg5 för att byta av svartfältslöparen. Vits chanser på kungsflygeln ökar avsevärt om han kan byta av svarts svartfältslöpare och utnyttja de svartfältssvagheter som h2-h4-h5-h6 orsakat. Halva nöjet med att spela KIA är möjligheten att få upp denna ställning - en som alla KIA-spelare måste veta hur man behandlar." Efter de vita strukturerna följer tolv avdelningar där olika svarta uppställningar presenteras på motsvarande sätt.

Min första tanke när jag såg konceptet var "men så kan/får man väl inte göra!", men jag är inte fullt lika säker längre. I många öppningar, KIA är kanske det bästa exemplet, klarar man sig ganska bra med en uppsättning standarddrag och en långsiktig angreppsplan utifrån den ställning som uppkommer när alla pjäser kommit till rätt rutor.

Om man i en sådan öppning får spela sina standarddrag blir resultatet ofta att man runt drag tjugo har alla pjäser på rätt ställe, mer tid på klockan och en motståndare med pannan i djupa veck; att angreppsplanen i KIA inte får underskattas har jag viss erfarenhet av, till exempel NN-BS 1-0, Kristallens KM 2000. En mer illistig motståndare försöker hitta någon variant där vit måste gå ifrån standarddragen, och ser man inte upp då kan resultatet bli katastrofalt (till exempel NN-BS 0-1, Kristallens KM 2001).

Nu är inte denna teoridel det enda som erbjuds KIA-spelaren på den här CDn; förutom den vanliga partisamlingen (omkring 100 kommenterade och 20000 okommenterade) och en träningsdatabas får man också några mer "normala" exempel på hur KIA-partier i verkligheten kan utveckla sig, samt dryga tiotalet öppningsrapporter, som ger statistiska data om hur partier som nått vissa ställningar slutat, ger exempel på kända spelare som spelat respektive ställning. Jag är ingen expert på ChessBase, men jag antar att man relativt enkelt kan framställa dylika rapporter med CB och en bra databas.

Så konklusionen får bli att Maddox' koncept kan fungera; jag skulle kanske vilja sett fler varningsflaggor i varianter där vit inte ska följa sitt vanliga schema, och kanske lite mer kommentarer av typen "då svart ställer upp sig på detta sätt bör vit först spela...". De kommenterade partierna innehåller förvisso en del sådana flaggor (till exempel 5.d4!? i partiet Tal-Smyslov), men är oftast på en ganska elementär nivå. Men om man betänker att vit kan spela e4, d3, Sf3, g3, Lg2, 0-0 och Sbd2 i nästan vilken ordning som helst, och att svart kan svara på mängder av olika sätt, så inser man att det blir svårt att redogöra för varje liten dragomkastningsfiness.

Senast uppdaterad ( 12 november 2006 )