Meranerförsvaret PDF Print Epost
Bidrag av Bo Sjögren   
1 november 2006

ImageFörst ut är Meran Variation av Alexey Dreev, som ingår i serien Chess Training från ChessBase. Förutom själva textmassan, som är uppdelad i fem huvudkapitel, ingår två partidatabaser (en med partier utvalda av Dreev, och en större), en träningsdatabas och ett variantträd; allt detta används tillsammans med ChessBase Reader. För den som är bekant med övriga produkter i serien (se t ex Lars Karlssons recension i förra numret av Schacknytt) är det ingenting revolutionerande.

Ett exempel ur kapitlet om Lundinvarianten för att illustrera hur systemet klarar de viktiga punkterna (1) och (2) ovan:

Image

Här ger Dreev huvudvarianten 11. Qa4 och kommenterar (i snabböversättning): "Efter 11. 0-0 Le7 12. e4 0-0 13. e5 har ställningen länkats över i varianten E1111 och efter 13. De2 till varianten E1112 – i båda fallen har svart goda chanser. Efter 11. e4 Le7 12. De2 c5!? har ställningen länkats över till varianten C22 och är tveeggad". Vi befinner oss i variant C21, om någon undrar.

Jag trodde att det var just dessa kryptiska "X12345" som man skulle slippa med hjälp av hypertext? Och diagrammen är statiska, visserligen så frikostigt instoppade i texten att det knappast gör något, men ändå. För att vara rättvis mot ChessBase så måste man påpeka att det faktiskt finns länkar här och var, men oftast till kapitelrubriker framåt och bakåt; mer sällan vid transpositioner. Och alla partireferenser är hyperlänkar; genom att klicka på länken öppnar man ett nytt fönster med det aktuella partiet, och här har man tillgång till ChessBase-programmets hela register av finesser, t ex kan man lägga till egna kommentarer eller låta ett schackprogram analysera ställningen.

Dreev's upplägg skiljer sig ganska lite från tidigare böcker som till exempel The Complete Semi-Slav av Peter Wells från 1995, men han har gjort ett gott hantverk med att föra in de senaste rönen. I vissa avsnitt underlättas arbetet säkert av att författaren själv var ena parten i partiet. Som exemplet ovan visar, bemödar han sig särskilt om att påpeka vilka transpositionsmöjligheter som finns. Se bara upp med tvetydiga begrepp som "goda chanser"; slår man upp E1112, till exempel, läser man att "... efter 13... c5 14. dxc5 har [svart] tillräckliga resurser för ett framgångsrikt försvar." Det var kanske inte så du hade tolkat de "goda chanserna"?

Om du redan har ett standardverk som behandlar Meranervarianten, och har tillgång till en uppdaterad partidatabas, tycker jag inte det finns någon anledning att köpa den här skivan. För oss övriga är det som vanligt en avvägning mellan hur stor nytta man tror man får av öppningen i sin repertoar, och hur stor plånbok man för tillfället har.

Senast uppdaterad ( 12 november 2006 )